16.7 C
Osmaniye
7 Mart 2021
Ekonomi

Cari denge 3,21 milyar dolar açık verdi

, Cari denge 3,21 milyar dolar açık verdi, Osmaniye Haber - Osmaniye Haberleri - osmaniyemhaber.com, Osmaniye Haber - Osmaniye Haberleri - osmaniyemhaber.com


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Aralık ayı ödemeler dengesi istatistiklerini paylaştı. Buna bakılırsa, cari işlemler açığı, 2019 yılının Aralık ayına bakılırsa 473 milyon dolar artarak 3 milyar 210 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda 2020 yılı cari işlemler açığı 36 milyar 724 milyon dolar oldu.


Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 1 milyar 163 milyon dolar azalarak 644 milyon dolara ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net girişlerin 168 milyon dolar azalarak 80 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 2019 yılının Aralık ayında 1 milyar 579 milyon dolar fazla vermişken bu ayda 940 milyon dolar fazla verdi.


Ödemeler dengesi tanımlı dış tecim açığı, 2019 yılının aynı ayına bakılırsa 329 milyon dolar azalarak 3 milyar 344 milyon dolara geriledi.


Hizmetler dengesi altında gezi kaleminden meydana gelen net gelirler, 2019 yılının aynı ayına bakılırsa 495 milyon dolar tutarında azalarak 617 milyon dolara geriledi.


Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, 2019 yılının aynı ayına bakılırsa 529 milyon dolar azalarak 590 milyon dolar olarak gerçekleşti.


Finans Hesabı

Direkt yatırımlardan meydana gelen net girişler 836 milyon dolar olarak gerçekleşti.


Portföy yatırımları 5 milyar 209 milyon dolar tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 269 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1 milyar 997 milyon dolar net alış yapmış olduğu görüldü.


Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla söz konusu olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 722 milyon dolar ve 2 milyar 255 milyon dolar net borçlanma yapmışken, öteki sektörler 5 milyon dolar tutarında net geri ödeme gerçekleşti.


Öteki yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 182 milyon dolar net azalış kaydetmişken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 425 milyon dolar net artış kaydetti.


Yurt dışından sağlanan kredilerle söz konusu olarak; bankalar, Genel Hükümet ve öteki sektörler sırasıyla 559 milyon dolar, 129 milyon dolar ve 604 milyon dolar net kullanım gerçekleşti.


Resmi rezervlerde bu ayda 6 milyar 734 milyon dolar net artış gözlendi


Yıl Sonu Güncellemeleri

“Gözden geçirme Politikası” halinde meydana getirilen yıl sonu çalışmaları bazında, Ödemeler Dengesi İstatistikleri’nde 2016 yılından itibaren ikincil gelir dengesi, direkt yatırımlar, portföy yatırımları ve öteki yatırımlar kalemleri başta olmak suretiyle çeşitli güncellemeler yapılmıştır. Güncellemelerin bir kısmı ödemeler dengesi tablosunda bir tek sınıflama değişikliğine niçin olurken, bir kısmı da “Cari İşlemler Hesabı” ile “Finans Hesabı” kalemlerini ve dolayısıyla “Net Hata ve Noksan” kalemini etkiledi.


Meydana getirilen güncellemeler neticesinde Net Hata ve Noksan kalemi, 2016 senesinde 181milyon dolar, 2017 senesinde 71 milyon dolar, 2018 senesinde 147 milyon dolar, 2019 senesinde 341 milyon dolar ve 2020 yılının Ocak-Kasım periyodu için 1 milyar 152 milyon dolar güncellendi.

Bu bir ankara taksi haberidir.
Bu bir bursa taksi haberidir.
Bu bir antalya taksi haberidir.

İlgili Mesajlar

Yılda 500 ton kargı işliyorlar

haberadmin

Özgür piyasada döviz tutarları

haberadmin

Şubat ayı kira artış oranı belli oldu!

haberadmin

Yorum Yap